Mitsubishi Electric CityMulti -järjestelmät (VRF)

Tulosta

VRF-Järjestelmä

Ilmastointijärjestelmä VRF (Variable Refrigerant Flow) sovittaa tehon kiinteistön tarpeen ja toiminnan mukaan. VRF-järjestelmä voi koostua ilma-tai vesijäähdytteisistä energiayksiköistä ja useista eri puolille rakennusta sijoitetuista sisäyksiköistä, jotka toisistaan riippumatta säätävät lämpötilaa portaattomasti.

 

Inverteri-tekniikka

Mitsubishi Electric pyrkii aina täyttämään asiakkaiden toiveet. Invertteri-tekniikan avulla järjstelmä pystyy tuottamaan juuri sen määrän energiaa, jonka rakennus kulloinkin tarvitsee. Tehokas tekniikka mahdollistaa, ettei järjestelmä hukkaa energiaaa tuottamalla tarpeettoman paljon lämpöä tai jäähdytystä.

 

Intelligent Power Module -tekniikka (IPM)

IPM-tekniikka mahdollistaa sen, että sinulla on koko ajan täysi kontrolli järjestelmän energiavirtauksiin. Helpon ja selkeän ohjausjärjestelmän avulla ohjaat lämpöä ja viilleenystä rakennnusen eri osissa. IPM-yksikkö varmistaa korkea hyötysuhteen osateholla ajettaessa, mikä pienentää käyttökustannuksia sekä kylmän että lämmön tuottimisessa.

 

Mitsubishi Electric CityMulti-järjestelmä koostuu yhdestä ulkoyksikötä, joka voi hoitaa jopa viidenkymmenen sisäyksikön jäähdytyksen- ja lämmöntarpeen. Energiaa voidaan jopa varastoida tai siirtää kiinteistön sisällä ja kierrättä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Ulkoyksikön teho säätyy portaattomasti 15-100% kiinteistön tehontarpeesta riippuen. Ulkoyksikköjä valmisetetaan tehoalueille 20-180 kW.

Suurelle tehontarpeelle asennetaan useita järjestelmiä, jotta saavutetaan mahdollisimman optimaalinen kuormitusksensäätö. Eri sisäyksiköitä ohjataan yksilöllisesti riippumatta muiden sisäyksiköiden asetuksista. Jokainen huonetila voidaan itsenäisesti säätää halutulle lämpötilalle ja energiaa voidaan siirtää sisäyksiköiden tai vesivaraajien ja ilmanvaihtolaitteen välillä. Jokaista yksikön tehoa ohjataan portaattomasti 5-100%

 

Y-Järjestelmä - Ulkoyksikkö tuottaa joko lämpöä tai jäähdytystä sisäyksiköille. Kaikki sisäyksiköt toimivat portaattomalla säädöllä sekä viilennys- että lämmityskäytössä. Kaikki energia poistetaan tai otetaan ulkoyksikön kautta.

R2 järjestelmä - Ulkoyksikkö yhdistetään kylmäainetta sisältävään energianvaihdinlaatikkoon (BC Box). Energianvaihdin toimittaa sisäyksiköille nestettä ja/tai kaasua riippuen siitä, tarvitsevatko ne jäähdytystä vai lämmitystä.

Sisällä kiinteistössä energia jaetaan siten, että ne sisäyksiköt jotka tarvitsevat viilennystä, saavat viilennystä, ja ne jotka tarvitsevat lämmitystä, saavat lämpöä. Järjestelmä siirtää energiaa siäsyksiköiden väilllä tai vesivaraajille. Kierrätys voidaan ohjata jopa ilmanviahtoon.

WR2 järjestelmä - Periaate on sama kuin R2-järjestelmän. Erona tässä järjestelmässä on se, että höyrystin noutaa ja luovuttaa energian kylmäainejärjestemään tai ulkoiseen vesikaivoon. WR2-järjestelmällä saavutetaan vielä suurempi energianjako sekä kierrätys. Osittain voidaan kierrätys hoitaa järjestelmän energianvaihtimen kautaa, mutta myös sen kylmäainejärjestelmän kautta, jolla laitteisto noutaa tai luovuttaa tarvitsemansa energian. Tällöin voi yksi järjestelmään kytketty kylmäainejärjestelmä ottaa käyttöön energian jonka toinen järjestelmä luovuttaa. Samantyyppinen järjestelmä löytyy jopa Y-toimintamallista.

 

 

Mitsubishi Electric CityMulti-järjestelmän loistava esittelyvideo kertoo enemmän kuin 1000 sanaa....

 

Lataa tästä Mitsubishi Electric CityMulti-esite